Privatumo politika

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes lankantis Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, sutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytomis sąlygomis. Jeigu su šiomis sąlygomis nesutinkate, prašome nesilankyti Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose.

Bendra informacija

1. MB Asteri (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.viskasbe.lt (toliau – Svetainė), lankantis Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose bei susisiekiant bet kokiu kitu būdu. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos interneto svetainės lankytojui norint pasiekti teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose ar Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Svetainėje buvo registruojamasi, ar naudojantis jos turiniu kaip svečiui, taip pat ir Svetainėje ar Socialinių tinklų paskyrose atliktiems veiksmams.

2. Duomenų valdytojo rekvizitai ir kontaktiniai duomenys: MB Asteri, Įmonės kodas: 305598711, Salomėjos Nėries 21 Vilnius, el.p. info@viskasbe.lt.

3. Duomenų valdytojas gerbia Jūsų privatumą, todėl užtikrina Jūsų asmeninės informacijos, pateiktos interneto svetainėje www.viskasbe.lt, socialinių tinklų paskyrose ar susisiekiant bet kokiu kitu būdu, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. 

4. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 

5. Politika remiasi ir galioja kartu su aukščiau minėtais aktais bei Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) – (EU) 2016/679.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

1. Renkama informacija:

 1. Tiesiogiai Svetainės lankytojo iniciatyva pateikiama informacija: Vardas, pavardė,  miestas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, netoleruojamų maisto produktų sąrašas, kita jūsų valia pateikta informacija. Šiuos duomenis Jūs pateikiate pildant narystės registracijos formą, produktų ar paslaugų pirkimo formą, registruodamiesi konsultacijai, registruodamiesi naujienlaiškiui gauti, pildydami kontaktinę formą susisiekimui ar susisiekiant ir bendraujant su Duomenų valdytoju bet kokiais kitais būdais.
 2. Informacija, kaip naudojama Duomenų valdytojo interneto svetainė. Duomenų valdytojas taip pat gali rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi interneto svetainės turiniu su Jūsų sutikimu. 

2. Duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Naujienlaiškių siuntimas.
 2. Naujienlaiškių statistikos vedimas: naujienlaiškių atidarymo, nuorodų paspaudimo ir kt. rodikliai.
 3. Užklausų apdorojimas.
 4. Prekių ar paslaugų užsakymų apdorojimas ir atlikimas, finansinių dokumentų (pvz., sąskaitų faktūrų) išrašymas, problemų, susijusių su užsakymų atlikimu, sprendimas, informavimas apie įdomius pasiūlymus, kitų įsipareigojimų vykdymas. Toks duomenų gavimas, apdorojimas ir naudojimas yra vykdomas pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
 5. Svetainės bei paskyrų socialiniuose tinkluose veikimo matavimas ir gerinimas.

3. Asmens duomenų saugojimas. 

 1. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4. Duomenų subjektų teisės:

 1. Žinoti apie savo duomenų tvarkymą.
 2. Susipažinti su apie Jus sukaupta informacija.
 3. Reikalauti ištaisyti klaidingus duomenis.
 4. Reikalauti ištrinti duomenis ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Nutraukti naujienlaiškių prenumeratą galite paspaudę nuorodą „Atsisakyti” bet kuriame Duomenų valdytojo siųstame naujienlaiškyje.
 5. Norėdami susipažinti, pakeisti arba ištrinti apie Jus turimus duomenis, prašome kreiptis el. paštu info@viskasbe.lt. Duomenų valdytojas, gavęs vieną iš anksčiau išvardintų prašymų ar nurodymų, pateikia atsakymą bei, esant galimybei, atlieka jame pageidaujamus veiksmus ar pateikia atsakymą, kodėl negali jų atlikti, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos. Priklausomai nuo prašymo įgyvendinimo sudėtingumo, laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.

Slapukai ir jų naudojimo tvarka

1. Duomenų valdytojo interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra įrašomi Jūsų kompiuteryje ar kitame naudojamame įrenginyje tam, kad Duomenų valdytojas galėtų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, atpažintų Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją bei galėtų vesti interneto svetainės lankomumo statistiką. 

2. Naršydami Duomenų valdytojo tinklapyje Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone, planšetėje ar kitame naudojamame įrenginyje.

3. Peržiūrėti ar atšaukti duotą sutikimą galite pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus. 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Duomenų valdytojas turi teisę perduoti asmeninę informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Papildomos saugumo priemonės

Duomenų valdytojo interneto svetainėje įdiegtas SSL sertifikatas, todėl ryšys tarp Jūsų naršyklės ir sistemos serverio yra šifruotas. 

Baigiamosios nuostatos

1. Tolimesnis naudojimasis Duomenų valdytojo Svetaine ar lankymasis Duomenų valdytojo socialinių tinklų paskyrose reiškia sutikimą su šia Privatumo politika.

2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jos paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.

3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Svetainės paslaugomis.

4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

5. Tolimesnis naudojimasis Duomenų valdytojo Svetainės, paskyrų socialiniuose tinkluose paslaugomis, reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Atnaujinta: 2021-06-02

Pirkinių krepšelis